Rechtenvrije beelden

Download hier de rechtenvrije beelden. Onder elk beeld vind je een download-knop die linkt naar het beeld in hoge resolutie. Gebruik de onderschriften en teksten bij het publiceren van de beelden. Vermeld te allen tijde de fotocredit.

WAT MAG JE MET EEN FOTO UIT DE TOOLKIT?

Aan het gebruik van beelden uit de toolkit zijn voorwaarden verbonden. Omdat het om een gevoelig onderwerp gaat, vragen we je contentieus met de beelden om te gaan.  

 • De afnemer zal het beeld niet in een zodanige context gebruiken dat dit schadelijk is voor de geportretteerde, de fotograaf of het Beelddepot. 
 • Bij publicatie van de beelden worden altijd bijschriften toegevoegd, tenzij dit technisch onmogelijk is.
 • Beeldmateriaal uit de toolkit mag:
  • niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals reclamecampagnes en verkoopactiviteiten
  • niet worden gebruikt voor alleenstaande social media posts waarin de context van het beeld niet duidelijk naar voren komt.
  • niet worden gebruikt voor privédoeleinden.
  • niet worden opgeslagen in een eigen digitaal archief of beeldbank. Zo wordt ongeoorloofde doorplaatsing van beelden voorkomen. 
 • Bij publicatie van beelden uit de beeldbank moet de naam van de beeldmaker als volgt vermeld worden: © [naam fotograaf] / Het Beelddepot. Wanneer de beelden in een online omgeving gebruikt worden, dient een link ingevoegd te worden naar http://www.hetbeelddepot.nl
 • Het beeldmateriaal mag niet worden aangepast of gewijzigd: de kleur van het beeld mag niet worden veranderd, het beeld mag niet bijgesneden worden als de betekenis ervan daardoor verandert. Er mogen geen beeldelementen toegevoegd worden.
 • De beelden mogen niet opgeslagen worden in een eigen digitaal archief of beeldbank. Zo wordt ongeoorloofde doorplaatsing van beelden voorkomen. 

Het Beelddepot treedt op tegen geconstateerd misbruik.

MEER INFORMATIE


De licentie die je afsluit is in principe voor eenmalige publicatie, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met het Beelddepot. Voor meer informatie over het gebruik van beelden van het Beelddepot: info@hetbeelddepot.nl. Lees 
hier meer over de gebruiksvoorwaarden van de beeldbank van het Beelddepot.

Onderschrift
Dit is Valeria’s tas met essentials die ze vroeger altijd bij haar droeg: schoon ondergoed, sokken, deo, parfum en een tandenborstel. 

Fotocredit
© Robin Alysha Clemens/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
Valeria was 15 toen ze in de jeugdzorg belandde en op haar 16e had ze voor de eerste keer geen vaste woon- of verblijfplaats. “Volgens de overheid bestaan er geen dakloze minderjarigen in Nederland. Daardoor accepteren veel nachtopvangen geen minderjarigen, en dat is een groot probleem.”

In die periode is ze van bank naar bank, naar instelling, en weer terug op mensen hun bank beland. Ze werd constant van het kastje naar de muur gestuurd. “Om een huis te krijgen moet je vaak kunnen aantonen dat je in behandeling bent. Maar behandelaren wijzen je af omdat je nog geen woning hebt.” Uiteindelijk heeft Valeria op haar 18e een woonplek gekregen binnen een beschermd wonen organisatie. Binnen deze organisatie is zij meermaals verhuisd en tussendoor is ze nog één keer op straat beland. Momenteel heeft Valeria al vier jaar een vaste plek, maar nu loopt zij tegen de wet en regelgeving aan. Binnen de wet moet ze namelijk ieder jaar weer een nieuwe indicatie aanvragen om haar woonplek te behouden.

Ondanks dat Valeria dus nu eindelijk haar eigen thuis heeft, is het niet gegarandeerd dat zij daar kan blijven wonen. Deze ervaringen hebben haar wel een duidelijk doel gegeven: Valeria zet zich in voor verschillende hulporganisaties en jongerenteams. Op dit moment werkt ze bijvoorbeeld samen met het ministerie om nieuwe beleidsplannen te maken om de situatie voor dakloze jongeren in Nederland te verbeteren.

Onderschrift
Al Brian’s bezittingen zijn verdeeld over deze tas, een fietstas die hij heeft gekregen van vrienden en een opslagbox in Amsterdam Zuid.

Fotocredit
© Robin Alysha Clemens/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
Brian is een voormalig docent, onderzoeker en schrijver uit Amerika. Na zijn bachelor diploma heeft hij een tijd in een lab gewerkt waar hij onderzoek deed naar moleculaire genetica. Hij heeft nooit voor lange tijd op dezelfde plek gewoond en rond zijn 30ste is hij gaan rondreizen: door Amerika, Israël en Azië, om uiteindelijk in Nederland te eindigen. Het kraakpand in Amsterdam waar hij zeventien jaar heeft gewoond werd drie jaar geleden ontruimd en gesloopt. Sindsdien slaapt hij op straat bij zijn favoriete plekjes rondom het Beatrixpark of in de nachtopvang. “With this current housing crisis I think my lifestyle is going to be a lot more popular in the future. I don’t want to take up space that can go to someone who actually needs it, like a nice refugee family.”

Onderschrift
Brian zit op zijn vaste bankje onder een poncho op zijn smartphone een film te kijken. Op deze bank kan hij gratis Wi-Fi ontvangen.

Fotocredit
© Robin Alysha Clemens/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
Brian is een voormalig docent, onderzoeker en schrijver uit Amerika. Na zijn bachelor diploma heeft hij een tijd in een lab gewerkt waar hij onderzoek deed naar moleculaire genetica. Hij heeft nooit voor lange tijd op dezelfde plek gewoond en rond zijn 30ste is hij gaan rondreizen: door Amerika, Israël en Azië, om uiteindelijk in Nederland te eindigen. Het kraakpand in Amsterdam waar hij zeventien jaar heeft gewoond werd drie jaar geleden ontruimd en gesloopt. Sindsdien slaapt hij op straat bij zijn favoriete plekjes rondom het Beatrixpark of in de nachtopvang. “With this current housing crisis I think my lifestyle is going to be a lot more popular in the future. I don’t want to take up space that can go to someone who actually needs it, like a nice refugee family.”

Onderschrift
Jongere zonder vaste woon- of verblijfplaats in Amsterdam op een bankje vlakbij de Appeltjesmarkt. De foto is een remake van een veelgebruikte foto uit de beeldbank van het ANP van een stereotype dakloze op hetzelfde bankje.

Fotocredit
© Dingena Mol/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
In journalistieke uitgingen worden overwegend foto’s met witte mannen van middelbare leeftijd getoond, regelmatig met zwerfafval of alcohol op de achtergrond. Niet in deze beeldenserie van Zilveren Camerawinnaar Dingena Mol.

Onderschrift
Lotty (44) en Krista (31) op straat in Amsterdam.

Fotocredit
© Boudewijn Bollmann/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
Lotty (44) en Krista (31) uit Amsterdam zijn hartsvriendinnen. Dat zijn ze op een bijzondere manier geworden, in een situatie die ze allebei liever vermeden hadden. De roots van zowel Lotty als Krista liggen in Limburg en allebei hebben ze jonge kinderen, maar het is iets heel anders dat de twee in eerste instantie met elkaar verbonden heeft: het feit dat ze allebei in een scheiding liggen en daarom tijdelijk in een Parentshouse wonen.

Tussen Lotty en Krista klikt het goed. Ook hun kinderen kunnen het goed met elkaar vinden. In de lastige situatie waarin ze zitten heeft iedereen veel steun aan elkaar. Parentshouses (in Amsterdam staan er zes) zijn er om tijdelijke woonruimte te bieden aan ouders die zich in een echtscheiding bevinden en hun kinderen. Hierdoor is het voor beide partners mogelijk om dicht bij hun kinderen te blijven wonen en om het leven weer een beetje op de rit te krijgen. Het Parentshouse waar Lotty en Krista wonen is een initiatief van De Regenboog Groep. Ze hebben een jaar de tijd gekregen om vanuit hun gezamenlijke huis een nieuw, eigen plekje te vinden. Als het niet lukt zijn ze allebei dakloos.

Het vinden van een nieuwe woning wil nog niet echt vlotten. De huidige woningcrisis maakt het er allemaal niet makkelijker op. Al helemaal in Amsterdam, waar zowel Lotty als Krista graag willen blijven wonen. Beiden krijgen veel hulp van vrienden en kennissen, die voor hen een oogje in het zeil houden. Ook benaderen Lotty en Krista heel actief allerlei kranten en andere media, om op die manier aandacht voor hun zaak te vragen in de hoop dat iemand ze de gouden tip zal geven.

Onderschrift
Cloud laat hondje Tim uit in de buurt van het huis van Paula in Amsterdam.

Fotocredit
© Boudewijn Bollmann/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
Fotograaf Boudewijn Bollmann legde voor het Beelddepot de woonsituatie van Paula en Cloud vast. Paula (68) woont in een mooi, groot huis in het centrum van Amsterdam. Omdat haar kinderen al een tijdje het huis uit zijn had ze een kamer leeg staan. Paula heeft geen partner. Omdat ze het zonde vindt om in de huidige wooncrisis woonruimte onbenut te laten, woont Cloud (24) tijdelijk in de leegstaande kamer. Dat de twee bij elkaar kunnen wonen is geregeld via de Regenboog Groep, een Amsterdamse stichting die opvang biedt aan Amsterdammers en dakloosheid te lijf wilt gaan. Cloud is de tweede aan wie Paula onderdak biedt. Ze woont er sinds maart 2022.

Ondanks haar leeftijd werkt Paula nog steeds. Ze organiseert excursies in Nederland, voor Russische en Oekraïense toeristen. Dat doet ze al 25 jaar. Ze werkt vanuit huis. Onlangs is haar werk volledig stil komen te liggen door de oorlog in Oekraïne. Ze heeft iemand in loondienst die ze binnenkort moet ontslaan. Paula is erg begaan met het lot van de Oekraïners en via Facebook onderhoudt ze regelmatig contact met ze. Sinds de ‘speciale operatie’ heeft ze geen hoge pet op van de Russen.

Cloud werkt als jongerenambassadeur voor Amnesty International. Ze is altijd al bezig geweest met het vertellen en delen van verhalen.

Cloud slaapt in de kamer van een van Paula’s zoons, die al een tijdje het huis uit is. Toen ze er introk stonden er nog veel meubels. De plantjes en andere details zijn van Cloud zelf. Ze laat regelmatig Paula’s hondje Tim uit, iets wat Paula zelf niet goed meer kan omdat ze een ongeluk heeft gehad waardoor ze minder goed kan lopen. Cloud betaalt huur aan Paula, maar dat is niet veel. De afspraak met gemeente Amsterdam is dat ze een jaar bij Paula mag inwonen. In de tussentijd zoekt ze naar iets voor zichzelf, maar woonruimte is schaars.

Cloud is op straat beland door een administratieve fout van de gemeente. Ze kan en wil niet tijdelijk bij haar ouders wonen vanwege een onveilige thuissituatie. Ze zit in therapie om trauma’s te verwerken en om het leven weer plezierig te maken. Al vanaf haar 16de is ze het huis uit. Ze schaamt zich niet voor haar huidige woonsituatie en bovendien is Paula is een fijne huisgenote. Ze kunnen het goed met elkaar vinden.

Onderschrift
Lotty (44) en Krista (31) uit Amsterdam zijn hartsvriendinnen. Een bijzondere situatie bracht hen samen; ze liggen allebei in een scheiding en wonen daarom tijdelijk in een Parentshouse in Amsterdam. Tijdelijke woonruimte voor ouders die zich in een echtscheiding bevinden en hun kinderen.

Fotocredit
© Boudewijn Bollmann/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
Lotty (44) en Krista (31) uit Amsterdam zijn hartsvriendinnen. Dat zijn ze op een bijzondere manier geworden, in een situatie die ze allebei liever vermeden hadden. De roots van zowel Lotty als Krista liggen in Limburg en allebei hebben ze jonge kinderen, maar het is iets heel anders dat de twee in eerste instantie met elkaar verbonden heeft: het feit dat ze allebei in een scheiding liggen en daarom tijdelijk in een Parentshouse wonen.

Tussen Lotty en Krista klikt het goed. Ook hun kinderen kunnen het goed met elkaar vinden. In de lastige situatie waarin ze zitten heeft iedereen veel steun aan elkaar. Parentshouses (in Amsterdam staan er zes) zijn er om tijdelijke woonruimte te bieden aan ouders die zich in een echtscheiding bevinden en hun kinderen. Hierdoor is het voor beide partners mogelijk om dicht bij hun kinderen te blijven wonen en om het leven weer een beetje op de rit te krijgen. Het Parentshouse waar Lotty en Krista wonen is een initiatief van De Regenboog Groep. Ze hebben een jaar de tijd gekregen om vanuit hun gezamenlijke huis een nieuw, eigen plekje te vinden. Als het niet lukt zijn ze allebei dakloos.

Het vinden van een nieuwe woning wil nog niet echt vlotten. De huidige woningcrisis maakt het er allemaal niet makkelijker op. Al helemaal in Amsterdam, waar zowel Lotty als Krista graag willen blijven wonen. Beiden krijgen veel hulp van vrienden en kennissen, die voor hen een oogje in het zeil houden. Ook benaderen Lotty en Krista heel actief allerlei kranten en andere media, om op die manier aandacht voor hun zaak te vragen in de hoop dat iemand ze de gouden tip zal geven.

Onderschrift
Lotty (44) en Krista (31) in de woonkamer van het Parentshouse in Amsterdam.

Fotocredit
© Boudewijn Bollmann/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
Lotty (44) en Krista (31) uit Amsterdam zijn hartsvriendinnen. Dat zijn ze op een bijzondere manier geworden, in een situatie die ze allebei liever vermeden hadden. De roots van zowel Lotty als Krista liggen in Limburg en allebei hebben ze jonge kinderen, maar het is iets heel anders dat de twee in eerste instantie met elkaar verbonden heeft: het feit dat ze allebei in een scheiding liggen en daarom tijdelijk in een Parentshouse wonen.

Tussen Lotty en Krista klikt het goed. Ook hun kinderen kunnen het goed met elkaar vinden. In de lastige situatie waarin ze zitten heeft iedereen veel steun aan elkaar. Parentshouses (in Amsterdam staan er zes) zijn er om tijdelijke woonruimte te bieden aan ouders die zich in een echtscheiding bevinden en hun kinderen. Hierdoor is het voor beide partners mogelijk om dicht bij hun kinderen te blijven wonen en om het leven weer een beetje op de rit te krijgen. Het Parentshouse waar Lotty en Krista wonen is een initiatief van De Regenboog Groep. Ze hebben een jaar de tijd gekregen om vanuit hun gezamenlijke huis een nieuw, eigen plekje te vinden. Als het niet lukt zijn ze allebei dakloos.

Het vinden van een nieuwe woning wil nog niet echt vlotten. De huidige woningcrisis maakt het er allemaal niet makkelijker op. Al helemaal in Amsterdam, waar zowel Lotty als Krista graag willen blijven wonen. Beiden krijgen veel hulp van vrienden en kennissen, die voor hen een oogje in het zeil houden. Ook benaderen Lotty en Krista heel actief allerlei kranten en andere media, om op die manier aandacht voor hun zaak te vragen in de hoop dat iemand ze de gouden tip zal geven.

Onderschrift
Mihreteab verlaat zijn woning in het stadscentrum van Deventer waar hij binnen een half jaar definitief uit moet zijn getrokken, omdat hij geen student meer is. Hij heeft niemand die hem op kan vangen en vreest dat hij binnenkort dakloos is.

Fotocredit
© Desiré van den Berg/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
Mihreteab (22) was zestien toen hij, gevlucht voor de oorlog en dictatuur in Eritrea en zonder familie, aankwam in Nederland. Hij is door het COA in de gemeente Deventer geplaatst, waar hij tijdens zijn inburgeringscursus via een wooncorporatie voor studentenhuisvesting een kamer kon huren.

Inmiddels heeft Mihreteab zijn MBO-diploma niveau 1 behaald en werkt hij fulltime in de logistiek. Aangezien Mihreteab niet langer in zijn studentenkamer mag blijven nu hij geen student meer is, staat hij binnenkort op straat. Samen met Stichting Vangnet is Mihreteab al twee jaar intensief aan het zoeken naar een nieuwe woning, maar zonder succes.

Onderschrift
Mihreteab kijkt of zijn gewassen schoenen droog zijn in de woonkamer die hij deelt met vijf andere huisgenoten. Hij is gek op sneakers en breidt zijn collectie regelmatig uit met nieuwe exemplaren.

Fotocredit
© Desiré van den Berg/Het Beelddepot

Achtergrondinformatie
Mihreteab (22) was zestien toen hij, gevlucht voor de oorlog en dictatuur in Eritrea en zonder familie, aankwam in Nederland. Hij is door het COA in de gemeente Deventer geplaatst, waar hij tijdens zijn inburgeringscursus via een wooncorporatie voor studentenhuisvesting een kamer kon huren.

Inmiddels heeft Mihreteab zijn MBO-diploma niveau 1 behaald en werkt hij fulltime in de logistiek. Aangezien Mihreteab niet langer in zijn studentenkamer mag blijven nu hij geen student meer is, staat hij binnenkort op straat. Samen met Stichting Vangnet is Mihreteab al twee jaar intensief aan het zoeken naar een nieuwe woning, maar zonder succes.