Het beeldteam

Danielle Arets

Danielle Arets is lector Journalistiek & Verantwoorde Innovatie bij Fontys Hogeschool voor de Journalistiek en ontwerpend onderzoeker bij Design Academy Eindhoven. Als projectmanager van het Beelddepot wil ze door middel van ontwerpend en journalistiek onderzoek bijdragen aan een betere beeldvorming rondom dakloosheid.

Vera Boonman

Vera Boonman is journalist voor ANP en werkt daarnaast als onderzoeker voor het Beelddepot. Hier doet ze samen met Jessy de Cooker onderzoek naar de verandering van de beeldvorming omtrent dakloosheid sinds de jaren negentig. Ze zoekt hier naar betere begrippen rondom dak- en thuisloosheid en gaat hiervoor vaak in gesprek met de doelgroep.

Merel Witteman

Merel Witteman is een art-director en ontwerper, met een liefde voor dingen zo helder mogelijk maken. Binnen het Beelddepot beschermt ze de visuele identiteit, denkt mee over strategische keuzes en overziet het creatieve proces. Het doel? Met overtuigende communicatie een radicale maatschappelijke verandering teweeg te brengen.

Manon Van Hoeckel

Manon Van Hoeckel is sociaal ontwerper. Ze ontwerpt manieren die ervoor zorgen dat groepen of mensen die normaliter niet met elkaar in contact komen juist met elkaar in gesprek gaan. Manon is mede-oprichter van het Bouwdepot waarbij dak- en thuisloze jongeren vanuit vertrouwen een vast maandelijks inkomen krijgen om aan hun toekomst te bouwen. Voor het Beelddepot zoekt ze naar nieuwe vormen om de negatieve beeldvorming rondom de doelgroep te doorbreken en zet ze de boel in beweging.

Jessy de Cooker

Jessy de Cooker is journalist, podcastmaker, docent op Fontys Hogeschool Journalistiek en media-onderzoeker. Sinds juni 2020 is Jessy betrokken bij Het Bouwdepot en interviewde hij onder meer stakeholders als HU-lector Lia van Doorn, hoogleraar Transitiekunde Derk Loorbach en staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis. Jessy is een taalliefhebber en weet dat media door specifieke waarden te benadrukken de beeldvorming van een bepaald onderwerp kunnen beïnvloeden. Hoe dat zit met betrekking tot dakloze Nederlanders in de grote dagbladen onderzocht hij samen met Vera.

Floor van der wal

Floor van der Wal is beeldonderzoeker en ontwerper bij Het Beelddepot. Sinds september 2020 is hij betrokken geweest bij het bouwdepot voor zijn stage, en gaat nu door met visueel onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren in het Beelddepot. Hij is benieuwd naar hoe alternatieve manieren van foto’s maken, delen en gebruiken kunnen bijdragen aan een beter begrip over dak- en thuisloze jongeren in Nederland.

Daniel Hentschel/ danibal

Danibal (pseudoniem van Daniel Hentschel, 1977) is (live-) cartoonist. Als live-tekenaar maakt hij deel uit van het tekenaars-collectief Draw up! en De Waan (een kruising tussen een performance en een stencilkrant). Momenteel tekent hij voor Didaktief en ROM Utrecht. Daarnaast zijn er diverse miniboekjes verschenen in eigen beheer. Hij maakte een aantal jaren cartoons voor o.a. in SN (Straatnieuws).

Danibal ook actief als muzikant en dan vooral als specialist op de mondharp, experimenteel zanger en improvisator. Initiator van Klangkörper, een podium voor boventoonmuziek en mede-oprichter van De Komijnen. Meer over Danibal en zijn uiteenlopende projecten: www.danibal.nl

Wiosna van bon

Wiosna van Bon is documentair fotograaf. Zij heeft een grote interesse in psychologie. Haar werk gaat over ethiek en mensen staan altijd centraal in haar projecten. Ze is geïnteresseerd in het eenzame individu, afgezonderde groepen in de samenleving en ongelijkheid – met name in hen die ondanks alles weten te volharden. Tijdens het onderzoek van haar onderwerpen merkt zij regelmatig een verschuiving in haar perceptie en soms zelfs in haar eigen mening. Wiosna van Bon streeft ernaar dat haar projecten een vergelijkbaar effect hebben op de kijkers, waardoor er zowel empathie als ruimte voor discussie ontstaat. Momenteel werkt ze als freelance fotograaf, zowel aan zelfgeïnitieerde als in opdracht gemaakte. Haar rol samen met het team van het Beelddepot is het communiceren, bedenken en creëren van creatieve concepten tot strategie. Daarnaast heeft zij samen met Vera Boonman en Floor van de Wal, direct contact met ervaringsdeskundigen. Met de jongeren (ervaringsdeskundigen) discussiëren zij over de huidige en toekomstige beeldvorming.

Nick den Engelsman

Nick den Engelsman is freelance beeldmaker. Voor verschillende media maakt Nick foto- en videomateriaal van nieuwswaardige gebeurtenissen. Daarnaast is hij student aan de Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. De cameraman en toekomstig journalist volgde de werkzaamheden van het Beelddepot. Hij maakte hier een korte documentaire over samen met zijn studiegenoot Berke Hoogenveen.

Berke Hoogenveen

Berke Hoogenveen is freelance journalist. Ze is student aan de Hogeschool voor de Journalistiek in Tilburg en liep stage bij RTV Utrecht. Samen met studiegenoot Nick den Engelsman produceerde ze de korte documentaire over de werkzaamheden van het Beelddepot. Berke is hierbij (mede)verantwoordelijk voor onder andere het afnemen van de interviews en het bedenken van de verhaallijn.

Ken Moss

Ken Moss is cameraman bij NEP in Hilversum en draait (live)-televisieprogramma’s en reality, en tevens oud-student aan Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Hij is 2 jaar thuisloos geweest, en ondersteunt Het Beelddepot als ervaringsdeskundige en cameraman met betrekking tot de beeldvorming van thuis- en dakloze jongeren.

Hij is geïnteresseerd in onderzoeksjournalistiek, schrijven en beeld, en hoopt uiteindelijk aan de hand van onderzoeksjournalistiek maatschappelijke onderwerpen letterlijk in beeld te kunnen krijgen.

Michiel Bles

Michiel Bles is als curator en coördinator betrokken bij Het Beelddepot. Werkte nauw samen met de fotografen in de opzet en uitwerking van de beeldverhalen in de beeldbank van Het Beelddepot.

Michiel is zelfstandig multimediamaker, met ervaring in media, non-profit en de creatieve industrie. Daarnaast is hij docent foto- en videojournalistiek aan de Fontys Hogeschool Journalistiek.

Contact

Meebouwen, meedenken of gewoon een vraag?
Stuur ons een mail via info@hetbeelddepot.nl

Klik hier om weer naar boven te gaan