Wat is het Beelddepot?

Zoek via Google Image Search op ‘daklozen’ en de kans is groot dat je een iemand in verwaarloosde kleding slapend op een vies bankje in een park aantreft. De huidige beeldvorming staat een adequate aanpak van de problemen in de weg, stelt Frank van Steenbergen in zijn proefschrift Zonder marge geen centrum (2020)

Het Beelddepot, onderdeel van het Bouwdepot, doet onderzoek naar deze stigma’s in de media. En dat is nodig: in een grote Canadese studie bleek dat negatieve beeldvorming in de media een grote impact heeft. Het houdt negatieve associaties in stand. Zo kan het lijken alsof mensen zonder (t)huis bijna altijd een alcohol- of drugsprobleem hebben. 

Terwijl het Bouwdepot jongeren probeert te zorgen voor gelijke kansen bij jongeren, doet het Beelddepot onderzoek naar de stigma’s die hierachter liggen. We onderzoeken de dominante begrippen in de media, en de verandering die te zien is sinds de jaren ‘90.
Volg het onderzoek via deze website of via
Instagram.

Een betere toekomst voor dakloze jongeren

Het beeldplan

Het project heeft tot doel om tot nieuwe begrippen en beelden te komen die beter aansluiten op de problematiek van dak- en thuislozen en concreet bijdragen aan een wenkend toekomstperspectief.

 

Daartoe gaan we:
  1. Journalistiek onderzoek doen naar de historie van bestaande beelden en taalgebruik en het effect daarvan op dak- en thuisloze jongeren.
  1. Onderzoek doen naar effecten van algoritmes op de verspreiding van termen, begrippen en beelden & inzetten van deze kennis voor het beter agenderen van de nieuw te ontwikkelen termen en beelden.
  1. Met dak- en thuisloze jongeren, professionals en journalistieke en mediaorganisaties werken aan het ontwerpen van nieuwe beelden en begrippen.
  1. Een (social) media strategie ontwikkelen gericht op het verspreiden en gebruiken van de ontwikkelde (beeld)taal door mediapartijen en SZN, Valente, Leger des heils, gemeenten, diverse ministeries (waaronder VWS) , fondsen, IPW, het jongerenpanel van het Actieprogramma D&TJ van VWS etc.

 

Updates

17 december 2021

Wie dit leest
is dakloos
(of niet)

In Utrecht verscheen deze week een bijlage bij De Utrechtse Internet Courant (DUIC) waarin ons onderzoek over beeldvorming voor het brede publiek is vertaald. De krant heeft de pakkende cover ‘Wie dit leest is dakloos’.
Bekijk hier deze bijzondere bijlage

herhaalde dakloosheid
journalistiek

9 december 2021

Voorbij de ‘bankjesfoto’

De nieuwe demografie van dak- en thuisloosheid zien we niet terug in beeldbanken. Fotograaf Dingena Mol – de fotografe van de veelgebruikte ‘bankjesfoto’ – maakte voor het Beelddepot een eigentijdse versie waarop een jonge vrouw kijkend op haar telefoon met een koffer staat afgebeeld.
Lees hier meer over de nieuwe foto

 

16 oktober 2021

Onderzoek voorkomen herhaalde dakloosheid

Instanties zouden proactiever moeten werken ter voorkoming van herhaalde dakloosheid, stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Dit stellen zij op basis van gesprekken met bijna 70 ex-dakloze mensen die vijf jaar lang door de onderzoekers worden gevolgd.

Lees hier meer over het onderzoek

 

herhaalde dakloosheid
journalistiek

9 augustus 2021

Studenten Journalistiek volgen Het Beelddepot

Studenten Journalistiek Nick den Engelsman en Berke Hoogenveen van de Fontys Hogeschool Journalistiek volgden vlak voor de zomer Danielle, Vera, Floor, Marleen en Jessy van Het Beelddepot. Ze maakten hierover een korte documentaire. Bekijk de documentaire hier

 

24 juni 2021

Verschil maken met actie!

Willem van Sermondt is als projectadviseur van Kansfonds nauw betrokken bij een zoektocht naar verandering. En daarin is ook een rol voor media- en beeldmakers weggelegd, vertelt hij. ‘Je moet mensen niet reduceren tot een probleem. Dus: heb het eens over “Willem zonder huis” in plaats van “dakloze Willem”.’

Lees het hele gesprek hier

 

actie
Toeristen

31 mei 2021

Het Beelddepot in dagblad Trouw

Na een oproep vanuit de VNG voor een drastische vereenvoudiging van de Participatiewet, schreven Danielle Arets, Marleen van der Kolk en Jessy de Cooker een opiniestuk, dat gepubliceerd werd door dagblad Trouw. ‘Repareer de Participatiewet. Maar laten we vooral weer een gezond mensbeeld ontwikkelen. Iemand met problemen is geen probleemgeval en een foutje maakt je geen fraudeur,’ stellen ze.
Lees meer op de website van Trouw.

 

3 mei 2021

Het Beelddepot tipt: programma’s gerelateerd aan dakloosheid

Meivakantie! Eindelijk tijd om inspirerende programma’s terug te kijken of luisteren. Het Beelddepot tipt vier programma’s:
lees hier de recensies.

Lees verder.

 

Toeristen

19 april 2021

Wat als we daklozen als toeristen zouden zien?

Woningbouw voor dak- en thuisloze mensen loopt hopeloos achter. In het project Skills in de Stad transformeren uitgevallen jongeren leegstaand publiek vastgoed tot een werk-, leer- en woonplek. Een gesprek met initiatiefnemer Frank Köster. Lees het intervier hier.

 

12 maart 2021

Zwerf-jongeren, bankhoppers
& spook-jongeren?

Het Beelddepot doet onderzoek naar deze stigma’s in de media. En dat is nodig: in een grote Canadese studie bleek dat negatieve beeldvorming in de media een grote impact heeft.
Lees verder.

 

10 maart 2021

Meer aandacht voor daken dan voor daklozen

De dakloze Nederlander vindt zich amper terug in de plannen voor een mogelijk nieuw kabinet. Binnenlands Bestuur publiceerde een column hierover van Jessy de Cooker van het Bouwdepot. Lees het hele stuk hier.

21 september 2020 – gastredacteurschap

Probleemjongere of jongere met problemen?

Tik in Google Images het woord ‘zwerfjongere’ in en de kans is groot dat je jongeren onder een viaduct ziet liggen op een kartonnetje. Is dit een juist beeld? En zo niet, hoe kunnen we dit beeld bijstellen? We spraken met Danielle Arets, lector Journalistiek en Verantwoorde Innovatie bij Fontys Hogeschool Journalistiek.
Lees verder.

 

Het Beeldteam

Het Beelddepot is onderdeel van het Bouwdepot, een bijzondere samenwerking tussen Stichting Zwerfjongeren Nederland, ontwerpers, onderzoekers, thuisloze jongeren en hun begeleiders.

Danielle

Danielle Arets bestuurt het lectoraat Journalistiek & Verantwoorde Innovatie bij Fontys Hogeschool voor de Journalistiek en is daarnaast als ontwerpend onderzoeker betrokken bij Design Academy Eindhoven. Als projectmanager van het Beelddepot wil ze door middel van ontwerpend en journalistiek onderzoek bijdragen aan een betere beeldvorming rondom dakloosheid.

actie
Toeristen

Floor

Floor van der Wal is beeldonderzoeker en ontwerper bij het Beelddepot. Sinds September 2020 is hij betrokken geweest bij het bouwdepot voor zijn stage, en gaat nu door met visueel onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren in het Beelddepot. Hij is benieuwd naar hoe alternatieve manieren van foto’s maken, delen en gebruiken kunnen bijdragen aan een beter begrip over dak- en thuisloze jongeren in Nederland.

Vera

Vera Boonman is freelance journalist en historicus, en media-onderzoeker voor het Beelddepot. Samen met Jessy de Cooker doet ze onderzoek naar dominante begrippen die het discours in de media bepalen rondom dakloze mensen. Ze is hierbij benieuwd naar de verandering – of het gebrek aan verandering – die plaatsgevonden heeft in het discours sinds de jaren ’90 en ze zoekt naar manieren om het begrip rondom dak- en thuisloosheid te verbeteren.

actie
Toeristen

Jessy

Jessy de Cooker is journalist, podcastmaker, docent op Fontys Hogeschool Journalistiek en media-onderzoeker. Sinds juni 2020 is Jessy betrokken bij Het Bouwdepot en interviewde hij onder meer stakeholders als HU-lector Lia van Doorn, hoogleraar Transitiekunde Derk Loorbach en staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis. Jessy is een taalliefhebber en weet dat media door specifieke waarden te benadrukken de beeldvorming van een bepaald onderwerp kunnen beïnvloeden. Hoe dat zit met betrekking tot dakloze Nederlanders in de grote dagbladen onderzoekt hij samen met Vera.

Dit is een project in samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Nederland. Het Beelddepot had niet kunnen bestaan zonder de hulp van het Kansfonds

Contact

Meebouwen, meedenken of gewoon een vraag?
Stuur ons een mail via info@hetbeelddepot.nl

Klik hier om weer naar boven te gaan